کتابخانه های عمومی برای صاحبان کسب و کار به محیط خلق ایده تبدیل گردد

به گزارش بالیو، خبرنگاران، آنالیز تجربیات کشورهای پیشرفته حکایت از نقش پررنگ توسعه کسب وکارهای کوچک بر رونق مالی این کشورها دارد. این کسب وکارها به عنوان یک عنصر مهم در پیشرفت های مالی - اجتماعی این کشورها شناخته می شوند. اعظم صنعت جو، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و دبیر علمی همایش بین المللی کتابخانه ها و کسب و کارهای کوچک معتقد است: کتابخانه های عمومی در زمنیه کسب و کارهای کوچک می توانند با نهادهایی که مسئولیت اجتماعی مستقیم دارند یا این رسالت در ذیل وظایفشان تعریف شده است، مانند سازمان استاندارد، استانداری ها، مؤسسه های کارآفرینی، پارک های علم و فناوری، مؤسسه های دانش بنیان و وزارتخانه هایی مانند تعاون کار و رفاه اجتماعی تعامل داشته باشند، البته شرط این تعامل ارتباط دو سویه است.

کتابخانه های عمومی برای صاحبان کسب و کار به محیط خلق ایده تبدیل گردد

زیست بوم کسب و کار و استارت آپ با فضای کتابخانه های عمومی چه ارتباطی دارد؟ کتابخانه های عمومی چطور می توانند وارد فضای کسب و کار شوند و از آن حمایت نمایند؟

کسب و کارهای کوچک، عمدتا مبتنی بر مشاغل تازه است و این نوع مشاغل هستند که زمینه ساز رشد کسب و کارهای کوچک می شوند اما این مشاغل باید با یک ایده نو و خلاقیت شکل بگیرد و مبتنی بر احتیاجهای جامعه باشد؛ به طور حتم پشتوانه خلاقیت و نوآوری قطعا آگاهی، دانش و اطلاعات است و این آگاهی و اطلاعات زمانی ارزشمند می گردد که بر یک منبع ارزشمند متکی باشد.

در دنیایی که عصر انفجار اطلاعات است و با وجود فضای مجازی نمی توان اطمینان حاصل کرد که این اطلاعات منبع معتبری دارند یا خیر؟ یا آلودگی اطلاعاتی در این منابع وارد شده است یا خیر؟ بهتر است این آگاهی و اطلاعات از منبعی صادر گردد که کیفیت آن تضمین شده باشد. اینجا است که کتابخانه های عمومی می توانند وارد شوند و منابع خود را که گزینش شده، داوری شده، مجموعه سازی و سازماندهی شده است، برای دادن اطلاعات و آگاهی بخشی در زمینه کسب و کارهای کوچک در اختیار افراد بگذارند.

کتابخانه های عمومی به عنوان یک فضا می توانند شرایطی را فراهم نمایند تا افرادی که دنبال کسب و کارهای کوچک هستند با اطلاعات کافی درست و مطمئن وارد این مسیر شوند و در ادامه نیز با آگاهی و دانش در این مسیر قدم بردارند.

در علم اقتصاد چند نوع کسب و کار وجود دارد؟

کسب و کارها به چند دسته کسب و کارهای بزرگ، میانه و کوچک و خرد تقسیم بندی می شوند. کسب و کارهایی که زیر 50 نفر در آن حوزه فعالیت می نمایند؛ به عنوان کسب و کار کوچک شناخته می شوند و مشاغلی که کمتر از 10 نفر در آن ها فعالیت می نمایند؛ جزو کسب و کارهای خرد هستند؛ به عنوان مثال؛ کسب و کارهای خانگی زیرمجموعه کسب و کارهای کوچک هستند.

افرادی که دارای یک ویژگی مشابه هستند، معمولا کسب و کار کوچک را شکل می دهند. این افراد ممکن است با هم نسبت فامیلی داشته باشند یا تخصص یکسانی داشته باشند یا آشنایی با یک موضوع همسان آن ها را به یکدیگر پیوند داده باشد و نمود مجموع این عوامل در مشاغل خانگی قابل رویت هستند.

همایش کتابخانه های عمومی و کسب و کارهای کوچک در بخش تشریح قوانین و مجوزها نیز آگاهی های خوبی به کارآفرینان می دهد؛ به عنوان مثال ایجاد کسب و کارهای کوچک و خانگی احتیاجمند دریافت یکسری مجوزها است که این مجوزها باید از نهادهایی مانند صنایع غذایی، وزارت بهداشت درخواست گردد و دنبال کردن این همایش بین المللی و پیش نشست های آن می تواند برای کارآفرینان در این بخش ها نیز مفید باشد.

کتابخانه های عمومی چطور می توانند از کسب و کارهای کوچک در بخش اعلام برنامه و بعد از آغاز این نوع مشاغل حمایت نمایند؟

کتابخانه های عمومی علاوه بر منابع گزینش شده و مهمی که دراین مراکز درباره کسب و کارهای کوچک دارد و می تواند آن ها را در اختیار کارآفرینان قرار بدهد، نقش مهمی نیز در توانمند سازی کارآفرینان ایفا می نماید. کتابخانه های عمومی می توانند حلقه واسط و ارتباطی خوبی برای افرادی باشد که می خوهند وارد یک کسب و کار کوچک شوند؛ علاوه بر این، کتابخانه های عمومی می توانند افراد دارای کسب و کار های کوچک را به مشاوران خبره پیوند دهند یا ار نظر پشتوانه حمایتی و مالی آن ها را به اسپانسرهایی که در این زمینه مایل به سرمایه گذاری هستند، مرتبط کند.

کتابخانه عمومی پشتوانه مالی برای حمایت از این نوع کسب و کارها را ارائه نمی دهد و اساسا حمایت مالی از این نوع کسب و کارها جزو وظایف کتابخانه های عمومی نیست اما این مراکز می توانند تسهیل نماینده ارتباط دهنده و پیوند دهنده اجزای مختلف کسب و کارهای کوچک با یکدیگر باشند.

افرادی که در جست و جوی کسب و کار کوچک هستند، افرادی که در فرآیند کسب و کار کوچک حضور دارند و افرادی که می خواهند در ادامه مسیر این کسب و کارها رشد نمایند؛ می توانند کتابخانه های عمومی را محمل مناسبی برای رشد خود در این زمینه بدانند؛ بعلاوه کتابخانه های عمومی می تواند منابع، فضای تعامل و گفت و گو و مشاوره های اطلاعاتی دقیقی را به وسیله کتابداران در اختیار کارآفرینان قرار بدهد و پل ارتباطی میان کارآفرینان و جامعه اطلاعاتی مشابه باشد.

آموزش کارآفرآینان، ارتباط آن ها با سازمان های مربوطه و در اختیار گذاشتن منابع و فضای مناسب برای کسب و کار نیز خدمت دیگری است که کتابخانه های عمومی می توانند به کارآفرینان ارائه نمایند.

آیا منابع مشخصی در حوزه کسب و کار و فعالیت مالی در کتابخانه های عمومی وجود دارد؟

البته من تعداد منابعی که در ارتباط با کسب و کارهای کوچک و در کتابخانه های عمومی وجود دارد، اطلاع ندارم و کتاب هایی که تا به امروز در ارتباط با این حوزه شناسایی و خریداری شده به وسیله بخش تامین منابع نهاد کتابخانه ها وارد کتابخانه های عمومی شده است اما حوزه کسب و کار یک بحث میان رشته ای است و تنها چند جلد کتاب مالی در بخش کسب و کار، نمی تواند تمام منابع این حوزه را تامین نمی نماید.

به عنوان مثال مباحث روانشناسی، جامعه شناسی و مالی در مجموع در ایجاد یک کسب و کار کوچک دخیل هستند؛ به عنوان مثال، محیط اجتماعی در سیستان بلوچستان یک نوع خاصی از کسب و کار را می تواند حمایت کند و زیست بوم شهرهای بزرگ و کوچک در منطقه ها دیگر نوع دیگری از فعالیت مالی را می توانند حمایت کند؛ زیرا احتیاج جامعه در شهرها و استان ها مخنلف فرق دارد؛ به عنوان مثال، احتیاج شمالی ها با جنوبی ها در حوزه کسب و کار فرق دارد. البته متناسب با هر جامعه محلی مجموعه سازی منابع کتابخانه ای می تواند متفاوت انجام گردد.

کارآفرینان شهرهای کوچک و بزرگ و محروم چطور می توانند از دستاوردهای کتابخانه های عمومی در زمینه کسب و کارهای کوچک استفاده نمایند؟

کارآفرینان در آغاز تشکیل کسب و کارهای کوچک دغدغه هایی مانند چگونگی آغاز، انتخاب نوع کسب و کار و دریافت مجوزها را دارند این افراد وقتی وارد کسب و کار می شوند برای ادامه مسیر نیز احتیاجهای دیگری پیدا می نمایند؛ زیرا در این مرحله به این مساله فکر می نمایند که آیا برای کسب و کار من بازار وجود دارد که این مرحله خود احتیاجمند آسیب شناسی است.

اگر این دید را داشته باشیم که منابع اطلاعاتی فقط محدود به فضای کتابخانه ای به صورت فیزیکی و منابع موجود در این مراکز نیست، می توان گفت کتابداران کتابخانه های عمومی باید یک راهنمای تمام عیار برای کارآفرینان باشند تا بتوانند در این زمینه اطلاعات خوبی را به آن ها ارائه نمایند؛ بنابراین کتابداران باید منابع کسب و کار را در هر فضایی بشناسند و آن را برای این افراد دسترس پذیر نمایند. کتابخانه براساس تعریف تازه باید فضایی سازنده باشند یعنی در فضای کتابخانه عمومی می توان فناوری ها و نوآوری های تازه را به کارآفرینان آموزش داد و این فناوری ها نخستین بار در کتابخانه های عمومی نمایش داده شوند. یعنی کتابخانه های عمومی به عنوان محیط و فضای خلق ایده شناخته گردد و اگر قرار است تولیدی محقق گردد این محیط خلق ایده می تواند کتابخانه عمومی باشد.

کتابخانه های عمومی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک با کدام سازمان ها و ارگان ها همکاری می نماید و برای ساماندهی اطلاعات در این زمینه چه فعالیت های را انجام می دهد؟

کتابخانه های عمومی در زمنیه کسب وکارهای کوچک می توانند با نهادهایی که مسئولیت اجتماعی مستقیم دارند یا این رسالت در ذیل وظایفشان تعریف شده است، مانند سازمان استاندارد، استانداری ها، مؤسسه های کارآفرینی، پارک های علم و فناوری، مؤسسه های دانش بنیان و وزارتخانه هایی مانند تعاون کار و رفاه اجتماعی تعامل داشته باشد. البته شرط این تعامل، ارتباط دو سویه است.

شرط تحقق این ارتباط دو سویه چیست؟

تمام کوشش کتابخانه های عمومی این است که ازطریق بستر خبرگزاری ها روزنامه ها، فضاهای مجازی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با کسب و کارهای کوچک را وارد تعامل با محیط های کتابخانه ای کند تا این حلقه ارتباط با کار آفرینان بتواند به ثمر بنشیند.

کتابخانه های عمومی با چه نهادهای مهمی در ارتباط با کسب و کارهای کوچک باید تعامل حیاتی و سازنده برقرار کند؟

قطعا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مهم ترین وزارتخانه ای است که می تواند با کتابخانه های عمومی در زمینه کسب و کارهای کوچک تعامل داشته باشد. استانداری ها نیز نقش مهمی در این فرایند دارند زیرا کتابخانه های عمومی در یک محیط محلی قرار دارند و برای تعامل با جامعه محلی که مشاغل کوچک را ایجاد کردند، باید زمینه این ارتباطات تسهیل گردد. موسسه هایی که قوانین و مقررات وضع می نمایند، مانند سازمان استاندارد، موسسه هایی که می توانند از این کسب و کارها حمایت مالی نمایند مانند سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بهتر است با کتابخانه های عمومی در زمینه کسب و کارهای کوچک همکاری نمایند و این مسیر احتیاجمند همکارهای چند جانبه است.

برای جذب کارآفرینان و پشتیبانی از آنان برای اینکه دست خالی از کتابخانه های عمومی برنگردند، چه پیشنهادی دارید؟

این همایش در مرحله اجرای خود است و نهاد کتابخانه های عمومی نیز با تمرکز برساماندهی منابع کسب و کارهای کوچک شرایط خوبی را برای حمایت از کارآفرینان در نظر گرفته است. کتابخانه های عمومی ارتباط با سازمان ها، برگزاری مشاوره های تخصصی و دوره های آموزشی که قرار است مرتبط با این کسب و کارها در کتابخانه ها برگزار گردد یا دعوت از متخصصان مباحث مدیریت، جامعه شناسی، کارآفرینی و اقتصاد را پیگیری می نماید یا آموزش استارت آپ ها از زبان افرادی که خودشان متولی یک استارت آپ خاص هستند، پیگیری می نماید و قطعا این تدارکات علمی، تجربیات خوبی را می تواند در اختیار کارآفرینان قرار بدهد.

به گزارش ایبنا؛ همایش بین المللی کتابخانه های عمومی و کسب وکارهای کوچک 25 و 26 مهرماه از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران برگزار می گردد. این همایش سعی دارد به شناسایی راهکارها، ایده ها، تجربه ها، ضعف ها، چالش ها و چشم اندازها برای استفاده از ظرفیت کتابخانه های عمومی برای مشارکت فعال در فضای کسب وکار کشور بپردازد.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 20 خرداد 1402 بروزرسانی: 20 خرداد 1402 گردآورنده: balio.ir شناسه مطلب: 2381

به "کتابخانه های عمومی برای صاحبان کسب و کار به محیط خلق ایده تبدیل گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کتابخانه های عمومی برای صاحبان کسب و کار به محیط خلق ایده تبدیل گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید