تعبیر خواب حلوا، خوردن حلوا در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش بالیو، تعبیر خواب حلوا به گفته معبرین هم می تواند نشانه غم و هم بیانگر مال و ثروت باشد. با تعبیر خواب کاچی و تعبیر خواب پختن حلوا همراه ما باشید.

تعبیر خواب حلوا، خوردن حلوا در خواب چه تعبیری دارد؟

به تعبیر بعضی از معبرین دیدن حلوا در خواب نشانه غم و اندوه است و خوردن آن فرد را دچار بیماری می گرداند. با مجموعه تعبیر خواب حلوا همراه ما باشید.

تعبیر خواب حلوا

دیدن حلوا در خواب مال و ثروت است هر چند که بسیاری از نمادهای دیگر درون خواب های ما می تواند تعابیر را دچار تغییراتی اساسی گرداند. به طور مثال نحوه دریافت، مکان خوردن حلوا، حضور افراد مختلف در آن مکان و... در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذارند. دیدن رنگ زعفران که زرد رنگ است به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی و دیگر معبرین تعبیر خواب را به سمت غم و بیماری می برد و حلوایی که در آن زعفران به کار نرفته باشد تعبیری بهتر به همراه خواهد داشت. اختلافاتی که در تعابیر آورده شده برای حلوا مشاهده می شود ناشی از حالات بیننده خواب و زمان زندگی افراد است.

محمدبن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حلواها تعلق بخشدلی و تندرستی دارد از غم و رنج بیرون آید.

خالد اصفهانی می گوید:

درست کردن حلوا در خواب: رسیدن خیر آدمی به دیگران،یاری رسانی به افراد نیازمند و یا تهی دست،دور شدن از شر بلاها و یا خطراتی که در زندگی وجود دارد.

تعبیر خواب خوردن حلوا

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می خوری، به اندازه ای که خورده ای از مرد خسیسی چیزی به دست می آوری.

تعبیر خوردن حلوا بر سه وجه است:

  1. سخن دلپذیر
  2. مال
  3. دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد

حلوا در خواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن دلیل فرزند بود.

جابر مغربی گوید:

حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل شود چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود.

حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

تعبیرگری می گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می باشد.

← تعبیر خواب حلوا →

تعبیر خواب پختن حلوا

ابن سیرین گوید: اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد، دلیل که او را سخنی نیکو گویند.

تعبیر خواب حلوای خشک

ابن سیرین گوید: حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

تعبیر خواب کاچی (حلوای عصیده)

عصیده یا با نام امروزی کاچی نوعی حلواست که از آرد و روغن تهیه و فقط دستور پخت آن با حلواهای معمولی متفاوت است. ابن سیرین در خصوص کاچی (عصیده) می گوید: نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد و دیدن وی به خواب دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند. اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت دلیل است که سخنی خوش شنود.

تعبیر خواب افروشه (نوعی حلوا)

افروشه نام حلوایی است که پس از مخلوط آرد و روغن در آن عسل ریخته و در گذشته بیشتر مرسوم بوده است. بنابراین معبرین کهن در خصوص آن بیشتر صحبت نموده اند. ابن سیرین می گوید: اگر در خواب افروشه را بدون زعفران ببینی، تعبیرش بهتر است.

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای افروشه عبارت اند از:

  1. سخن لطیف
  2. مال
  3. رسیدن به آرزوی قلبی.

تعبیر خواب حلوا (افروشه) کم و زیاد

تعبیر افروشه به مقدار کم، حرف خوب و لطیف است، ولی اگر مقدار آن زیاد باشد، تعبیرش این است که مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می آوری. اگر ببینی کسی به تو کمی افروشه داد و تو هم از آن خوردی، از آن شخص سخنی لطیف می شنوی.

سخن آخر

از اینکه با مطالعه تعبیر خواب حلوا همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خواب هایی که موضوع آن ها حلواست معمولا همراه با اعمالی دیده می شوند. به طور مثال بجای دیدن خود حلوا به تنهایی، پختن حلوای نذری یا خوردن حلوا توسط افراد و مردگان دیده می شوند، بنابراین این گونه خواب ها تعابیر متفاوت تری خواهند داشت. 

اگر به تازگی خوابی با موضوع حلوا دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 4 آذر 1400 بروزرسانی: 4 آذر 1400 گردآورنده: balio.ir شناسه مطلب: 1628

به "تعبیر خواب حلوا، خوردن حلوا در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

13 کاربر به "تعبیر خواب حلوا، خوردن حلوا در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 3.6 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب حلوا، خوردن حلوا در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید