تعبیر خواب چتر، معنی دیدن چتر سوراخ در خواب چیست؟

به گزارش بالیو، دیدن چتر در خواب اشاره به توانایی های لازم برای از عهده تغییر و تحول در محیط و احساسات سخت و سخت بر آمدن دارد. با تعبیر خواب چتر آشنا شوید

تعبیر خواب چتر، معنی دیدن چتر سوراخ در خواب چیست؟

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن چتر در خواب اشاره به توانایی های لازم برای از عهده تغییر و تحول در محیط و احساسات سخت و سخت بر آمدن دارد.

باریدن به خودی خود نیکوست و باعث برکت می گردد ولی معبری دیدن بارش باران بر سر را نشانه غم و اندوه می دانند که ما در بیداری از طریق چتر خود را از باران و در نهایت محفوظ می دریم با این تفاسیر چتر وسیله ای است که می تواند بیننده خواب را از غم هایی که به او نزدیک می شوند محافظت کند.

تعبیر خواب چتر

محمدبن سیرین گوید: اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.

 1. سلطنت
 2. ثروت
 3. مرتبت و عزت
 4. ریاست و مقام و منزلت
 5. رفعت و سر بلندی
 6. ولایت و حکومت
 7. صحبت و همنشینی با بزرگان

لوک اویتنهاو می گوید: چتر: توصیه به رعایت احتیاط

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید، علامت آن است که سختی ها و سختی های زندگی شما را به ستوه خواهد آورد.

تعبیر خواب چتر دریافت بدون بارش باران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می دهید که بی اعتبار می شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهایی و بی کسی می کنید.

تعبیر خواب باز نکردن چتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی برید.

تعبیر خواب چتر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می یابد.
 • چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مسائل است. چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است

تعبیر خواب چتر سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب. چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می گردد.

لوک اویتنهاو می گوید: چتر پاره: توهم

آنلی بیتون:

 • دیدن چتری تکه پاره شده در خواب، علامت آن است که دشمنان می کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.
 • اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.

تعبیر خواب قرض دادن و قرض دریافت چتر

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.

تعبیر خواب گم کردن چتر

آنلی بیتون می گوید: گم کردن چتر در خواب، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب نموده است، اختلافی پیدا خواهید کرد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع چتر دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 4 آذر 1400 بروزرسانی: 4 آذر 1400 گردآورنده: balio.ir شناسه مطلب: 1427

به "تعبیر خواب چتر، معنی دیدن چتر سوراخ در خواب چیست؟" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب چتر، معنی دیدن چتر سوراخ در خواب چیست؟" امتیاز داده اند | 4.5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب چتر، معنی دیدن چتر سوراخ در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید